Den styrkede pædagogiske læreplan

Som privat børnepasser, stilles der ikke krav om at vi skal arbejde med læreplanstemaerne, som kommunale dagplejere og institutioner skal; Men vi finder det yderst svært ikke at komme ind over dem i hverdagen. Da vores arbejde handler om sociale relationer, fællesskaber og tryghed, er det umuligt ikke at arbejde med lærerplans-temaerne. Vi tænker ikke læreplanene ind i de aktiviteter vi laver, men hvis man kigger på de 6 læreplanstemaer, er de alle repræsenteret i vores daglige/ugentlige aktiviteter, med dokumentation i form af tekst og billeder som vi ligger ind på vores lukkede facebookside.

I bekendtgørelsen omhandlende de seks læreplanstemaer, opdeles temaerne som bekendt i seks områder:
- 1: Barnets alsidige personlighedsudvikling
- 2: Sociale kompetencer
- 3: Sprog
- 4: Krop og bevægelse
- 5: Naturen og naturfænomener
- 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

"Barnets alsidige personlighedsudvikling og sociale kompetencer", kan være overskriften for at kunne arbejdet med børn samt de andre fire temaer,.

Sprog arbejder vi med både gennem tegn til tale, sang, rim og remser, historie fortælling for ikke at forglemme den daglige kontakt og snak med barnet.
Krop og bevægelse arbejder vi med når vi danser, dyrker gymnastik/motorik i stuen, børneyoga og tager på ture hvor vi bruger kroppen; F.eks på en skovtur hvor vi klatrer, triller eller går på line.
Natur og naturfænomener fletter vi ind i hverdagen, når vi bruger stranden, skoven, engen, mosen, mine kaniner og høns. Men det kan også være en så simpel ting som at give børnene tid til at stoppe og kigge på regnorme, blomster m.m. når vi er ude at gå en tur.
Kulturelle udtryksformer og værdier er når vi tager på biblioteket, danser, lærer at aflæse ansigts udtryk, teater m.m.