Karlslundes Private pasningsordning

Sansemotorik

Sansemotorik

Vi har en meget stor interesse for at udvikle og arbejde med børns sansemotorik/ grundmotorik, fra de er helt små.
Hvis barnet får udviklet sin grundmotorik, vil barnet udvikle større selvværd og selvtillid, som jo kun kan være et stort plus når de skal videre i børnehave. Barnet vil have lettere ved indlæring når de når skolen og lettere ved at sidde stille på en stol.

Grundmotorikken gør barnet stærkt, smidigt og en god balance og er med til at overskride nogle grænser, den kan give barnet mange succes oplevelser.

For at kunne udvikle sig motorisk, er det vigtigt at barnet har en forståelse for, og kan mærke sin egen krop.

Motorik kan være vildt, og foregå ude som inde.
Motorik kan være fjollet, vovet eller gymnastisk.
Motorik kan også være roligt som når vi laver Rytmik og YOGA

Der er ikke noget der er bedre end andet, det vigtige er at alt bliver prøvet, lært og udviklet.

Helle har været på kursus i "særligt sensitive børn" hvor jeg fik et indblik i hvordan motorikken  kunne have en fantastisk fordel for børn med sensitive udfordringer.

I september 2015 blev jeg, Helle, uddannet "Motorik assistent" via Vends motorik og naturskole, og selv om jeg hele tiden har haft en viden om hvor vigtig den motoriske udvikling er for de helt små, blev jeg her meget klogere indenfor dette område, og endnu mere opsat på at arb. med det i hverdagen.

Jeg glæder mig hver dag over at se udviklingen hos de børn der er i min dagpleje.

Motorik vejleder

I marts 2018, blev jeg færdiguddannet Motorikvejleder,det har været en fantastisk rejse for mig og min viden omkring barnets sanse motoriske udvikling, og hvordan simpel stimulering af barnets sanser kan være med til at styrke den motoriske udvikling samt være med til at give barnet et større selvværd og selvtillid og meget, meget andet.

Motorik assistent

I uge 40 gennemgik jeg uddannelsen til Motorik assistent. Her fik jeg mange flere redskaber til hvordan jeg kan medvirke til at udvikle børnene i min dagpleje i motorik, og give dem en bedre kropsforståelse.

Særligt senstiv og motorik

D. 18.4.2015 var jeg på heldags kursus i Ringe, for at lærer mere om børn som er særligt sensitive, og her lærte vi også hvordan motorikken kunne være en hjælp for børn med disse udfordringer.

Motorisk udvikling i stuen

Jeg har indkøbt forskellige redskaber som er med til at styrke grov motorikken, vi laver gymnastik eller yoga en gang om ugen, og ellers foregår der en masse motorik på legepladser og i naturen, og ikke mindst Legejunglen, som er et stort indendørs legeforum i skum.
Ud over de redskaber I kan se på billederne herover, har vi også en sansegynge, megastor bold, små bløde bolde, rør til at kravle igennem, silketørklæder, faldskærm og meget andet. Det er så sjovt at arbejde med børns motorik, både for børnene og mig :)

leg og bevægelse for børn 6 - 18 måneder

D. 29.9.2013 deltog jeg i et kursus, med gode ideer og teori omkring børns første lege fra 6 - 18 måneder, et herligt kursus med input af både nye og kendte tilgange til, hvordan jeg kan være med til at styrke og stimulere de primære sanser: labyrintsansen, følesansen og muskel/ledsansen

Børns motoriske udvikling

D. 28.8.2013 deltog jeg i et kursus om børns motoriske udvikling, det var et spændende kursus med mange øjenåbnere for hvad man skal være opmærksom på fra det helt lille barn og op til starten af skolealderen, de motoriske færdigheder er blandt andet også rigtig vigtig i forhold til senere indlæring i skolen.
Grov motorikken har altid interesseret mig rigtig meget, og nyder at komme på kurser for hele tiden at lærer lidt mere om børns udvikling indenfor det motoriske og hvordan jeg/vi kan være med til at stimulere denne.