Hvorfor vælge privat

Hvorfor vælge privat

Min private pasningsordning, er et tilbud, fyldt med kvalitet og pædagogisk indhold, der fuldt ud lever op til andre pasningstilbud.

I en privat pasningsordning kan I som forældre selv vælge hvem der skal passe jeres barn. I har også større indflydelse og kan være med til at påvirke jeres barns hverdag.

Som privat føler jeg, at jeg har meget mere overskud til at være til for den gruppe børn og det enkelte barn, der vælger at være hos mig.

Jeg bestemmer selv hvilke aktiviteter der skal foregå.

Det er den samme gruppe børn der kommer ind af døren hver dag, samt den samme voksne der tager imod, det giver en ro og tryghed for børnene.

Der bliver lagt vægt på Barnets personlige udvikling, og at der er plads til udfoldelse både inde og ude, samt masser af ugentlige udflugter og aktiviteter.


I den private pasningsordning skal der være kommunalt tilsyn 4 gange årligt, ellers er det jer som forældre der fører tilsyn, og altid er i dialog med mig.🙂


I forhold til bekymrings spørgsmål har du som borger, eller jeg som privat barnepasser den samme ret til at tage kontakt med kommunens professionelle kræfter, som f.eks talepædagog eller fysioterapeut.