Lærerplaner

Som privat børnepasserr, er der ikke krav om at jeg skal arbejde med læreplaønstemaerne, som kommunale dagplejere og institutioner skal. Men gennem min tid som kommunal dagpleje, fandt jeg det yderst svært ikke at arbejde med dem. Da mit arbejde handler om sociale relationer, fællesskaber og tryghed, er det umuligt ikke at arbejde med lærerplans-temaerne. Jeg tænker ikke læreplanene ind i de aktiviteter vi laver, men hvis man kigger på de 6 læreplanstemaer, er de alle repræsenteret i vores daglige/ugentlige aktiviteter, med dokumentation i form af tekst og billeder i fotoalbum.

I bekendtgørelsen omhandlende de seks læreplanstemaer, opdeles temaerne som bekendt i seks områder:
- 1: Barnets alsidige personlighedsudvikling
- 2: Sociale kompetencer
- 3: Sprog
- 4: Krop og bevægelse
- 5: Naturen og naturfænomener
- 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlighedsudvikling og sociale kompetencer, kan være overskriften for at kunne arbejde med børn og de andre fire temaer,.

Sprog arbejder jeg med både gennem tegn til tale, sang, rim og remser, historie fortælling for ikke at forglemme den daglige kontakt og snak med barnet.
Krop og bevægelse arbejder jeg med når vi danser, dyrker gymnastik/motorik i stuen, børneyoga og tager på ture hvor vi bruger kroppen f.eks en skovtur hvor vi klatre, triller eller går på line.
Natur og naturfænomener bruger jeg stranden, skoven, engen, mosen, mine kaniner. Men det kan også være en så simpel ting som at give børnene tid, til at stoppe og kigge på regnorme, blomster m.m. når vi er ude at gå en tur.
Kulturelle udtryksformer og værdier er når vi tager på biblioteket eller danser, lære at aflæse ansigts udtryk, teater m.m.