Målsætning


Målsætning for min psningsordning, kan siges med disse ord: omsorg, tryghed, udvikling, 
læring, fællesskab, oplevelser, hygge.


Jeg er fuldt ud bevidst om at børns 3 første år, er fundamentet for deres videre udvikling og jeg vil så gerne give børnene de bedste redskaber hertil.


Jeg har lært meget igennem mine ialt snart 20 år som dagplejer og privat børnepasser, og har efterhånden fået en stor erfaring samtidig med at jeg har taget forskellige kurser og uddannelser, som jeg bruger hver dag med omtanke.


ALLE børn er forskellige og de enkeltes behov kan ændre sig fra dag til dag.


Hvad er så mit mål, mit fokus med dagplejen.


Jeg har mange interesse områder, indenfor børns udvikling.


Børnenes udvikling indenfor sprog, krop og bevægelse,  samt læring og omgang i naturen er vigtig, og er store fokus områder i Puslingebo, flere undersøgelser viser at børn der bruger udelivet og får sansemotorikken stimuleret, får lettere ved indlæring, og mere ro på kroppen når de når skolealderen


Derved har jeg bestemt ikke glemt barnets personlige og sociale udvikling, det ligger som en hel naturlig del i min og børnenes hverdag.